บทกวี : ประยูร สืบสาย
ภาพ : ชูลี สุชาติ

๏ระลึกนึกถึง
คะนึงห่วงหา
พิศวาสปรารถนา
ทุกคราหายใจ

มีอานุภาพ
ซึมซาบหวั่นไหว
ทรมานฤทัย
โลมเล้าเฝ้าครวญ

นี่แหละ! “ความรัก”
ประจักษ์รัญจวน
ท่วมทุกข์สุขล้วน
หวนหาอาดูร๛