สุพร นราพิชญ์

กระตุกเต้นตามติดจิตกระเตื้อง
คิดเป็นเรื่องฝันเป็นเล่มทำเต็มที่
แม้รายทางอุปสรรคจักมากมี
ย่อมคลายคลี่หมดจดแสนงดงาม

ให้อักษรฟ้อนรำเป็นคำรัก
เสลาสลักลายสือเลื่องลือสยาม
ให้กระดาษวาดดาววับวาววาม
เพื่อผู้อ่านติดตามราวต้องมนตร์

ให้ฟูเฟื่องเรืองอร่ามคมความคิด
ไร้มลพิษถูกจริตผลิตผล
ให้สนุกปลุกพลังหวังในตน
ให้ยินยลผลกรรมตามราวี

ให้มนุษย์เข้าใจในมนุษย์
เพื่อดวงจิตพิสุทธิ์สมศักดิ์ศรี
ประดุจก่องเกล็ดแก้วแววมณี
เปล่งรัศมีรื่นรสคำจรดจาร

ใช่เวลาวันวันแค่ฝันเฟื่อง
คิดเป็นเรื่องฝันเป็นเล่มเต็มแก่นสาร
ฝูงผีเสื้อโบกบินในจินตนาการ
สืบสะท้านวรรณศิลป์คู่ถิ่นไทย