ภาพและคำ : นนท์ธวัธ

แบกคืนวันเวลาทุกภาระ
ทุกขณะกำลังใจต้องไม่สิ้น
ทุกหยาดหยดเหงื่อที่เรื่อริน
จึงต้องดิ้นต้องด้นเพื่อคนรอ

กลางแสงแดดแผดกล้าสองขาก้าว
ระยะทางยังยาวไม่ย่นย่อ
เพราะทางเลือกเหลือให้มีไม่พอ
ถ้ามัวท้อต่อชะตาคงปราชัย

แต่ละโนนแต่ละเนินต้องเดินย่ำ
แต่ละย่างแต่ละย้ำต้องทำได้
แต่ละแดดแผดเผาต้องเข้าใจ
แต่ละไกลแต่ละกล้าคือค่าแรง