ชีวิตย่อมต้องดิ้นรนเสมอ เพียงแค่ลมหายใจที่พ่ายแพ้และบาดเจ็บ ก็มีคุณค่าพอสำหรับความหมายแห่งการดิ้นรนต่อสู้” สกุล บุณยทัต


เรื่องและภาพ ชูลี สุชาติ

กล่าวกันว่าโลกนั้นเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้ง ณ ที่แห่งนั้นอาจไกลโพ้นคนละทวีป อารยธรรมโบราณที่เคยรุ่งเรืองถูกกลบฝังใต้ผืนดินผืนน้ำหรือยังหลงเหลือหลักฐาน ไม่มีใครหยุดยั้งการหมุนวนของโลก โลกที่ก้าวไปกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม กระนั้นก็ตามมนุษย์ยังต้องการอากาศ น้ำ อาหาร ไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรู บ้านเดี่ยวโครงการจัดสรร หรือคนจนๆ ที่อาศัยบ้านไม้หลังคาสังกะสีริมคลองรังสิต ต่างคนต่างมุ่งหมายแสวงหาหนทางแห่งความสุข

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดปฏิเสธการเกิด ดับแตกสลาย แม้กระทั่งม้าน้ำและสัตว์ทะเลบางชนิด ยังเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีชีวิตดำรงอยู่ได้ในทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่และมนุษย์จำต้องดิ้นรนต่อสู้ ยิ่งเผชิญความยุ่งยากลำบากมากเพียงใด ก็จะเข้าใจในคุณค่า ความหมายของชีวิตที่แท้จริง