“ปัญหาของข้าวที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันมันเป็นผลกระทบมาจากสิ่งที่เรียกว่าสงครามเย็น”

เรื่องและภาพ:ชูลี สุชาติ

ยุคสมัยแห่งการดำรงชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกัน บางความชื่นชอบแม้จะต่างถิ่นฐานบ้านเรือนเราอาจชอบในสิ่งเดียวกัน เสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม กระเป๋าหรูราคาแพง นาฬิกา…หรือทีมโปรดกีฬา ทว่าในความเหมือนนั้นมีการผสมผสานสู่การสร้างเสริมอัตลักษณ์ใหม่ๆ บางคนอาจเรียกว่านั่นคือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคเลื่อนไหล ทุกการผันเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งเก่าๆ ดั้งเดิม และหนทางที่จะคงไว้ซึ่งหนทางรอดคือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับปัจจุบันขณะ อย่างน้อยเรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ เป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อมโยง ระหว่างรัฐที่มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน ก่อกำเนิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบและบันทึกเป็นภาพบอกเล่าเรื่องราวข้าว,กับข้าวและเครื่องเคียง พร้อมคำถามถึง

“วันนี้กินข้าวรึยัง” ภายในหนังสือมีภาพประกอบการตกแต่งอาหารไทยในรูปแบบผสมผสาน รู้สึกได้ถึงคุณค่าและสัมผัสได้ถึงความตั้งใจ หนังสือเล่มนี้เป็นการทำงานร่วมกันของอนุสรณ์ ติปยานนท์, ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์, ภานุภน บุลสุวรรณ ภายใต้การสนับสนุน สำนักศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เฉกเช่นเดียวกับงานชิ้นหนึ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมกับทีมงานเรือนพิมพ์แม่ชอบ ลงพื้นที่เพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาหลายชั่วคน ผมได้เรียนรู้ประเพณีการทำขวัญข้าวอันตกผลึกจากความผูกพัน ศรัทธาและความกตัญญุตาต่อเทวนารี ผู้เสียสละแห่งท้องทุ่งและธรรมชาติ “สู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้สนับสนุนในการจัดพิมพ์

อีกเล่มเจ้าของส่งให้ถึงบ้าน เป็นบันทึกความทรงจำทางด้านอาหารและผู้คน หลังจากที่มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามกันคร่าวๆ ถึงที่มาก็รู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอยู่หน้าเตาที่เมืองนอก นั่นทำให้ผมนึกถึงบรรยากาศในครัวเมื่อ ๑๕ ปีก่อน ขอบพระคุณในมิตรภาพ พี่ต้น อนุสรณ์ ติปยานนท์ เจ้าของรางวัลแม่โขง อวอร์ด ปี ๒๕๖๒ แล้วจะอิ่มอร่อยกับ “My chefs”