19 สิงหาคม 2562 ฉลอง 120 ปี แห่งเทคโนโลยีการถ่ายภาพ อาจเรียกได้ว่า “วันถ่ายภาพโลก WORLD PHOTOGRAPHY DAY“(แต่อย่าลืม..วันนักถ่ายภาพไทย 21 พฤศจิกายนนะครับ)ผู้ริเริ่มคือ นักถ่ายภาพชาวออสเตรเลีย นามว่า KORSKE ARA ถือเอาวันที่นายเนี้ยพ-นายดาแกร์ ที่เริ่มกระบวนการถ่ายภาพ เมื่อ ค.ศ. 1837 แล้วมาบรรจบกันที่ ค.ศ.1839 (พ.ศ.2382) *หมายเหตุ* ค.ศ.-ที่บันทึก ผมได้ตรวจทานกับหนังสือที่มี ที่สะสมไว้ แล้วเทียบเคียง


เรื่องและภาพ : สงคราม โพธิ์วิไล

*เกียรตินิยมกิตติมศักดิ์การถ่ายภาพ –HON.F.RPST,HON.F.SCC, HON.F.BPS,HON.F.FPT.*

ขอคารวะท่านนายกและคณะกรรมการ พร้อมท่านที่ปรึกษาที่เคารพทุกท่านครับ สมาคมเป็นของสมาชิกทุกท่าน ท่านได้ไว้วางใจมอบหน้าที่อันทรงค่านี้ให้กับมวลสมาชิก คัดเลือกคณะผู้ดูแล สร้างเสริม นำทางเข้าสู่สิ่งที่งดงาม ร่วมแรงร่วมใจ อย่างมีปัญญาล้ำเลิศ

ขอพระสยามเทวาธิราชเจ้า และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งสยามประเทศ ดลบันดาลให้ มุ่งมั่นสู่สิ่งที่ดีเด่น ตลอดกาลสมัย เดือนสิงหาคมปีนี้ มีสิ่งที่ดีงามเป็นพลังให้กับแผ่นดิน คือ วันแม่แห่งชาติ ที่ 12 สิงหาคม นักถ่ายภาพตื่นตาตื่นใจไปกับการถ่ายภาพฉลองวันแม่ ที่มีการจุดพลุกันทั้งประเทศ สวยงามตามวัยที่เหมาะควรแก่การตระเวนบันทึกไฟประดับตกแต่งทั้งอาคารและเส้นทางสัญจร ในเมืองอันศิวิไล ด้วยความสุขกับกล้องและเลนส์

เช่นเดียวกัน เดือนสิงหาคมปีนี้มีวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอันยิ่งใหญ่ของโลก ของคนทั้งโลก และวงการถ่ายภาพนั่นคือ 19 สิงหาคม 2562 ฉลอง 120 ปี แห่งเทคโนโลยีการถ่ายภาพ อาจเรียกได้ว่า “วันถ่ายภาพโลก WORLD PHOTOGRAPHY DAY“(แต่อย่าลืม..วันนักถ่ายภาพไทย 21 พฤศจิกายนนะครับ)ผู้ริเริ่มคือ นักถ่ายภาพชาวออสเตรเลีย นามว่า KORSKE ARA ถือเอาวันที่นายเนี้ยพ-นายดาแกร์ ที่เริ่มกระบวนการถ่ายภาพ เมื่อ ค.ศ. 1837 แล้วมาบรรจบกันที่ ค.ศ.1839 (พ.ศ.2382) *หมายเหตุ* ค.ศ.-ที่บันทึก ผมได้ตรวจทานกับหนังสือที่มี ที่สะสมไว้ แล้วเทียบเคียง (ภาพทั้ง  4 ที่ลงไว้) ผิดกันบ้างนะครับ)

6 สิงหาคม 2534 ผู้คนทั่วโลก ได้รู้ได้เห็นด้วยการใช้เว็บเวิร์ลไวด์ โดยท่านเซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส- ลี ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เป็นการค้นพบที่ก้าวล้ำนำสมัยที่สุด ซึ่งมีองค์กรด้านฟิสิกส์อนุภาค CERN เว็บไซต์แรกของโลก ที่ผู้คนรู้เห็นได้ด้วยคอมพิวเตอร์ภาพถ่ายด้วยกล้องและเลนส์ ส่งผ่านดวงตาสู่ดวงใจได้เสมอ ทำให้นึกถึงคำพุทธทำนายที่เคยได้อ่าน แล้วสมัยเด็กหนุ่มว่า…จะเป็นจริงได้ละหรือ…แต่แล้วก็เป็นจริงหลายสิ่งในโลกนี้

“เมื่อใกล้กึ่งพุทธกาล พืชพันธ์ธัญญาหาร คืบหนึ่งจะมีดอก ศอกหนึ่งจะมีผล” เห็นแล้วตอนสมัยเด็กๆ ติดตา ต่อกิ่ง ตอนกิ่ง มะม่วง ขนุน ฝรั่ง มะนาว ดอกไม้ เป็นจริงอย่างที่พบเห็นทั่วไป

“เมื่อเลยกึ่งพุทธกาลไปมินานนัก มนุษย์จะติดต่อพบเห็นกันได้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว” ได้เห็นและเป็นจริงอย่างที่สุดแล้ว เริ่มตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ อินเตอร์เน็ต ในภายภาคหน้า กล้องและเลนส์ของเราจะมีอะไรอีกมากมายที่เกิดขึ้น……พอยกกล้องขึ้นมา อาจจะมีคำพูดออกมาว่า “โปรดระวัง จุดตัดเก้าช่อง”

อ่านตอนต่อไป…