ชูลี สุชาติ

เพียงความเคลื่อนไหวในห้วงคำนึง
เมื่อความมุ่งมั่นปลาสนาการ
เรามองเห็นอะไรจากภายใน
เห็นเนื้อแท้ของชีวิต หรือเห็นเงาลางเลือนของคนอ่อนแอ
มันอาจจะเป็นเงาของเราเอง
รอบแล้ว รอบเล่าที่หมุนเวียน ดอกไม้ ธูปเทียนสักการะ ปากพร่ำสวดมนต์
ภาวนา อธิษฐานให้พลังบุญหนุนนำ

มีคนจำนวนไม่น้อยกำลังท้อแท้หมดหวัง
บางผู้คนเพิ่งจะนำพาตนเองพ้นผ่านไป และบางคนเลือกที่จะเฝ้าดู
รอบแล้ว รอบเล่าที่วนเวียน ดอกไม้ ธูปเทียนสักการะ
ปากพร่ำสวดมนต์ ภาวนา ออดอ้อนขออำนาจแห่งศรัทธา
น้อมนำหัวใจที่บอบช้ำได้พานพบกับชีวิตที่สุขสมหวัง
แม้จะผ่านมาแล้วเลยผ่านไป