เนื่องในวาระครบรอบ 72 ปี ของท่านอาจารย์ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้ง “หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ เครือข่ายกัลยาณมิตรของอาจารย์ไกรศักดิ์ มีความยินดีที่จะจัดงานแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติประวัติอันดีงามของท่าน ในวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2562

โครงการนี้จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้:-

1. นิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงท้องฟ้า” มโนภาพของ ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ

นำเสนอผลงานจิตรกรรมและภาพวาดลายเส้น จำนวน 33 ชิ้น ซึ่งไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน ผลงานเหล่านี้เผยให้เห็นถึงการใช้ศิลปะเพื่อเยียวยาสภาวะจิตใจ และสะท้อนความคิดเห็นของอาจารย์ไกรศักดิ์ ที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพการณ์ของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพถ่ายอีก 15 ชิ้น ที่อ.ไกรศักดิ์ทำให้เห็นว่าเมื่อปราศจาก “ทัศนะอุดจาด” แล้ว กรุงเทพฯ ดูน่ามองเพียงใด

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 13 – 21 ส.ค.2562 ณ ผนังโค้งชั้น 3 – 4

2. กิจกรรมเสวนา
เวทีเสวนาถอดความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองจากชีวิตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสีสันของ อ.ไกรศักดิ์ ผ่านสายตาผู้ทรงคุณวุฒิ และคนใกล้ชิด ในหัวข้อ “ไกรศักดิ์กับสิทธิมนุษยชน, สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า ธรรมชาติ และการเมือง” และ “ไกรศักดิ์กับศิลปะ และ BACC”
วันที่ 16 ส.ค 2562 เวลา 15.00- 18.00 น. ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

3. กิจกรรมรายการดนตรี “จากพี่น้องผองเพื่อน ส่งกำลังใจให้ไกรศักดิ์”
เพื่อนพี่น้อง เหล่ากัลยาณมิตรสายศิลปินและนักดนตรี แวะเวียนมาขับกล่อมบรรเลงเพลงชีวิต ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ “ฝันถึงท้องฟ้า”
วันที่ 13 – 21 ส.ค 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 3

ขอบคุณที่มาของกิจกรรมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02-2146630 ต่อ 526
Email: artsnetwork@bacc.or.th