สมุดโคตรคำฉัน : ป่าบน ณ ลดา
ภาพ : ตาเอก ณวรัญญ์ ศิริสุนทร

๐-โลกมีผนังกระจกขวางกั้น
ระหว่างร้านรวงกับบาทวิถี
ระหว่างเหล่าคนจร โสเภณี กับผู้ดื่มกิน
ไม่ห่างไกลนักคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ในวัยหนุ่มฉันเคยใฝ่ฝันอยากเป็นผู้พเนจร
รอนแรมไปกับถุงทะเล
เพื่อกลั่นเคี่ยวชีวิตเป็นวรรคกวี
ดึกดื่นกางมุ้งสีฟ้าและห่มผ้าสีดิน
พลางเป่าเพลงใบไม้กล่อมนิทรา
บางค่ำคืนที่ดื่มกินรื่นรมย์กับมวลมิตรสหาย
ฉันมักเลือกนั่งหันหลังให้บาทวิถี
โดยมีผนังกระจกขวางกั้น
ด้วยไม่ปรารถนาสบตากับเหล่าคนจร…