สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เวลาตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป

– วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562
ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

– วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

– วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต สาขาศิลปะการออกแบบ

– วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
นายนที อุตฤทธิ์ สาขาทัศนศิลป์

– วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2562
นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

– วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

– วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562
นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

สอบถามเพิ่มเติม/สำรองที่นั่ง :
ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
โทร. 02 2093755
อีเมล์ Silpathorn@gmail.com

– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
– กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศิลปาธร ปีพุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
– กรุณามาลงทะเบียนเวลา 12.30 น.