เรื่องและภาพ: ชูลี สุชาติ

ริ้วคลื่นและผืนน้ำ สะท้อนเงาสีทองยามอัสดง
ในขณะที่ผักตบชวาเลื่อนไหลไปตามสายนที
มันมิอาจล่วงรู้ถึงจุดหมายปลายทางที่แน่ชัด ไม่มีทิศทางชีวิต
เคว้งคว้างกลางสายธาร มันไร้ค่าและถูกเรียกขานว่าสิ่งปฏิกูลที่ควรกำจัด
ขัดขวางทางน้ำ ทำลายทัศนียภาพ
ยังมีบ้างที่มองเห็นอีกด้านของความงาม แปลงเป็นของใช้สอย ปล่อยให้มันเติบโต ดูดซับมลภาวะทางน้ำที่เป็นพิษ ก็อย่างว่า…แค่เปลี่ยนมุมมองก็อาจเห็นแง่งามที่ซ่อนอยู่