บทกวี : ริมฉัตร
ภาพ : ชูลี สุชาติ

..รินรินเอื่อยเอื่อยไหล
ล่องลอยไปตามกระแส
คืนวันโลกผันแปร
แม่น้ำใดฤาไหลทวน

..ลัดเลาะเซาะตลิ่ง
เผยความจริงผ่านใจครวญ
ที่แท้ผันแปรปรวน
ลึกเกินหยั่งวังน้ำวน

.. ฟังไหมเสียงสายน้ำ
อันลึกล้ำวังเวงหม่น
บางครั้งบันดาลดล
ผ่านหัวใจผู้ไม่ท้อ

.. ฝืนฝ่าชะตานั้น
สร้างความฝันแล้วไปต่อ
แม้นานในการรอ
จงมุ่งมั่นอย่าหวั่นกลัว

.. รินรินเอื่อยเอื่อยล่อง
ฟ้าอาจหมองหม่นสลัว
พรุ่งนี้นกสักตัว
คงปีกกล้าเหินฟ้าไกล​ ฯ