เรื่องและภาพ : ชูลี สุชาติ

“โลกจะเป็นเช่นไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที
การร่วงโรยของดอกไม้ ใบไม้ปลิดปลิว
แม้แต่ฤดูกาล แม้แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่รังสรรค์จากสองมือมนุษย์
ไม่เว้นอารมณ์ความรู้สึก คำมั่นสัญญาก็อาจเจือจางลงได้
ไม่มีใครเป็นอิสระที่แท้จริง ทุกสิ่งล้วนแล้วเกี่ยวร้อยโยงใย
เมื่อใครคนหนึ่งสร้างบาป ย่อมมีคนสมรู้ร่วมคิด
และไม่ว่าโลกจะเป็นเช่นไรก็ตาม…อย่างไรเสียเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมัน”