โคลงสี่สุภาพ: จักรวาล บันดาลใจ
ภาพ : ชูลี สุชาติ

วันวานอันพริบพร้อย พร่างฝัน
อมตะแห่งตะวัน ส่องหล้า
หยาดแสงแหล่งพืชพันธุ์ บรรจบ
ณ ภพพื้นยืนหยัดกล้า ทาบท้าอาบอวล

นวลวงเหลืองสบัดพริ้ว สายลม
รักเยื่อใยไพรสม สืบสร้าง
ฝนสะพรั่งเพลงพรม พราวเลิศ
โลมหลั่งใบเคลือบค้าง ฉ่ำชื้นดินดำ

ครรลองนำเล่ารู้ แก่นกลาง
ทุกข์สุขรุกปล่อยวาง ระนาบพื้น
กรวดหินบิ่นใจบ้าง วันหนึ่ง
เหยียบย่ำดินตื่นฟื้น ก่อนก้าวทางไกล

สดใสในชื่นเช้า ยาวนาน
ถูกผิดจิตประสาน ตรึกรู้
กลมเกลียวเชี่ยวเพรียวกาล ผนึกแน่นนิจ
โดดเดี่ยวเหลียวกลับสู้ ผ่านพ้นกลลวง

ดวงใจในภาพโพ้น โคจร
นิ่งดื่มด่ำทางกลอน สว่างด้าว
แมลงไต่ในนึกย้อน สะท้อนผ่านชีวิต
วาบถ่ายคลายอบอ้าว เคลื่อนน้าวรมณีย์

หยาดฝนพรำถี่ถ้วน ประมวลหมาย
หยาดเหงื่อเกลือเค็มกาย สลัดเศร้า
หยาดเหลืองเรื่องบรรยาย ครบเครื่อง
หยาดฝันพลันคลุกเคล้า ภาพเร้าคำกวี