บทกวี : ริมฉัตร
ภาพ : ชูลี สุชาติ

.. อ่อนไหวอ้างว้างอกข้างซ้าย
เดียวดายวนวกอกข้างขวา
ที่ไป หรือบางทีอาจที่มา
ไขว่คว้าเส้นบางบางระหว่างนั้น

.. มาจากที่ไหนหนอใครรู้
เป็น-อยู่ ในจริงหรือสิ่งฝัน
เรื่องราวเบื้องหน้าสารพัน
หลับตื่นคืนวันก็ผ่านพ้น

.. มาจากที่ไหนหนอใครเห็น
ร้อน-เย็น บางคราใต้ฟ้าหม่น
ผ่านห้วงคำนึงอันอึงอล
จากต้นจวบปลาย ความหมายชีวิต

.. มาจากที่ไหน กลับไปที่นั่น
จริง-ฝัน ล่วงไปได้ใช้สิทธิ์
ผ่านแง่งามความรักสักน้อยนิด
ครุ่นคิดเนิ่นนานกาลเวลา

.. อ่อนไหวอ้างว้างอกข้างซ้าย
เดียวดายวนวกอกข้างขวา
เส้นบางบางหว่างใจใครนำพา
ไขว่คว้ากลับหลบเร้นไม่เห็นเงา ฯ