บทกวี : สิริวตี
ภาพ : ชูลี สุชาติ

มาตามหาเมื่อหัวใจอยากให้หา
แม้แสงแห่งศรัทธาอยู่หนไหน
ที่รัก…แม้เหนื่อย,หนักสักปานใด
ยังทุ่มเทหัวใจไปหาเธอ

ฟ้าโพ้นนั้นตะวันจะหลั่นลด
แต่แสงยังปรากฏอยู่เสมอ
นกกากลับรังครั้งพบเจอ
ราวหลับฝันละเมอเพียงชั่วคืน

แสงแห่งศรัทธามาหายหน
ร่วงหล่นแห่งใดในที่อื่น
ไม่อาจตามค้นหาแต่วานซืน
หรือหลับยังไม่ตื่นมาฟื้นตัว

หากจะมีช่วงชีวิตที่ผิดพลาด
หวังแสงยังส่องสะอาดอยู่ถ้วนทั่ว
ดูสิสายน้ำที่หม่นมัว
เงาแสงหนึ่งลบความกลัวอยู่ข้างใน

มาตามหาเมื่อหัวใจอยากให้หา
ยังมีแสงแห่งศรัทธาส่องไสว
มองสิสะท้อนอยู่ภายใน
ของใจแต่ละใจอีกหลายคน