บทกวี: สิริวตี
ภาพ:อัยย์ รินทร์

รู้ไหมเช้าใดที่สดชื่น
ยามตื่นขึ้นมาเธอรู้ไหม
บางเช้าเปลี่ยวเหงากว่าเช้าใด
แต่บางเช้ายิ่งใหญ่กว่าเมื่อวาน

เช้านี้ผลิยิ้มเหมือนดอกไม้
แดดใหม่รังสีเข้าคลี่ผ่าน
ท้องฟ้านกฟ้าพาเบิกบาน
หมอกมาเปิดม่านไม่หมองมัว

รู้ไหมเช้าใดที่สดชื่น
เช้านี้สิรื่นอารมณ์ทั่ว
เช้าที่ฝุ่นควันเคยพันพัว
ได้ปลดความกลัวเพียงชั่วคืน

มองสิแสงฝันที่พันสาย
ทาบเป็นประกายเมื่อได้ตื่น
ให้หนึ่งฤดูกาลยังหยัดยืน
ข้าวกล้าเต็มพื้นเต้นระบำ

มอบเช้าทุกเช้าชุบชีวิต
แดดใหม่มีสิทธิ์จนถึงค่ำ
กี่เช้าวันใหม่ที่เคยช้ำ
เช้านี้เบิกนำ ณ ดวงใจ

รู้ไหมเช้าใดที่สดชื่น
ทุกเช้าที่ตื่นมาชิดใกล้
แม้ฟ้าและฝันจะผันไป
เช้าใหม่ไม่เคยเหมือนเช้าเมื่อวาน