โคลงสี่สุภาพ : ริมฉัตร
ภาพ : สายัณ ชื่นอุดมสวัสดิ์

๐​ นาวาลอยล่องน้ำ         เงียบงัน
ไออุ่นแสงตะวัน​               อาบพื้น
ขาวหมอกระลอกฝัน        พราวพร่าง
สกุณา​ตื่นฟื้น                  โฉบฟ้าบินวน​

๐​ ยามยลราวอิ่ม​ด้วย       สุขอวล
ตาหลับใจกลับครวญ       ไขว่คว้า
ใครกันระลึกหวน             หาอดีต
เก็บภาพฝันเบื้องหน้า       ฝากไว้ในจินต์​

๐​ โบยบินเถิดปีกกล้า        จงไป
ฝันเถิดฝันให้ไกล              เก็บรุ้ง
นาวาล่องลอยไหล            เลียบคลื่น
สายหมอกกระจายฟุ้ง       ฝากฟ้าดาลฝัน​