บทกวี :ไพวรินทร์ ขาวงาม
ภาพ : บุญร่วม บุญเลิง

กี่เจ็บปวดรวดร้าวเล่าจักรู้
รสชาติการต่อสู้ทางรู้สึก
กี่ผ่านพบรบรักจักระลึก
อึกทึกบรรจบสงบงาม

กี่เรื่องราวเล่าเรื่องจักรู้เห็น
รอยลำเค็ญล้ำค่าการฝ่าข้าม
กี่เดินทางย่างเท้าจักเฝ้าตาม
เห็นรูปนามจารึกผนึกทราย

๏ กี่ที่รักยินดีเป็นที่รัก
กี่รู้จักที่มีเป็นที่หมาย
กี่แล่นโลดโดดเดี่ยวด้วยเดียวดาย
กี่รำร่ายยินยลดลบันดาล

๏ โลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้ว
ขอบฟ้าแววฝันหวังยังโปรยหว่าน
ฟังซิเพลงความหลังแว่วกังวาน
ปลุกใจผ่านแรมรุ่งสู่พรุ่งนี้!

 ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐