บทกวี:สิริวตี
ภาพ : อัยย์ รินทร์

ชูช่อกอก้านก่อนบานกลีบ
อาทิตย์เร่งรีบจะสาดแสง
เหง้าใหม่ผุดพ้นเพื่อเปลี่ยนแปลง
ตมความระแวงยังสีดำ

   เชิดหน้าพ้นผิวที่กระเพื่อม
ใครบังอาจเอื้อมให้ตกต่ำ
ก้านชูเชิดฟ้ากล้ากระทำ
เบ่งบานเบิกย้ำจะบังใบ