บทกวี:สิริวตี
ภาพ : อัยย์ รินทร์

ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้
ชูช่อออกดอกใหม่งามสะพรั่ง
ชื่นลมเช้าพลิ้วไหวชอบใจจัง
ระเริงปีกบินยังหวังทักทาย

ค่อยค่อยเคลื่อนบรรจงลงจุมพิต
ใช้ชีวิตชุบชีวิตเป็นเป้าหมาย
คราเคลื่อนปีกวับแล้วลับพราย
หัวใจหวิวหายไหวสะท้าน

สูดดมกลิ่นบินวนจนหมดหอม
โลมถนอมในรสจนหมดหวาน
ดอกไม้ดอกไม้ใบเบิกบาน
ลมลู่โชยผ่านตระการใจ

ละเลงสีป้ายปาดเป็นหยาดหยด
ละเลียดรสสุนทรีย์​สีใหม่ใหม่
จุ่มขนลงสร้างสรรค์​พู่กันไล้
ธรรมชาติใดใดก็งอกงาม

ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้
ผลิดอกวาวไวไหวหวาม
ยิ้มผีเสื้อเรื่อแต้มแย้มกลีบตาม
พรุ่งนี้จะละเลงลามอีกเผ่าพันธุ์​