บทกวี: ศักดิ์สิริ มีสมสืบ , ภาพวาด : รินคม มีสมสืบ

รื่นรมย์ใต้ร่มไม้
ไม่เดียวดายแม้โดดเดี่ยว
ดำดิ่งโดยแดเดียว
อยู่ในกรอบอันชอบทำ

ทำมาก็ทำไป
หนทางไกลจิตรกรรม
เด็กเอ๋ยตาดำๆ
ผู้ทรงศิลป์เจ้ารินคม

ชีวิต กิจวัตร
ปฏิบัติเพียงเพาะบ่ม
มโหรีมีนาคม
เพลงจักจั่นบรรโลมไพร

เพลงกรรมธรรมดา
เพียงทำมาก็ทำไป
หนทางที่ยาวไกล
ก้าวต่อก้าวเท่านั้นเอง