บทกวี:ริมฉัตร

ภาพ: อัยย์ รินทร์
โอนเอนพลิ้วไหวไกวแกว่ง ทยอยทแยง

ชูช่อล้อแสงแห่งเช้า
เช่นนี้เช่นนั้นนานเนา สายลมบางเบา

กระซิบหวิวหวีดกรีดเสียง
ฝันโลกใบน้อยร้อยเรียง เข้าสายบ่ายเที่ยง

ปวงแดดแผดเผาเร่าร้อน
สายฝนบางคราอาทร ชุ่มฉ่ำเปียกปอน

ชุ่มชื่นตื่นรักทักทาย
ท้องฟ้างดงามความหมาย รุ่มร้อนผ่อนคลาย

พักกาลนานนับหลับตา
ทุกสิ่งเบื้องหน้ามายา ห้วงปรารถนา

เงียบงันฝันโลกเปลี่ยนแปลง
โอนเอนพลิ้วไหวไกวแกว่ง ทยอยทแยง

เติบกล้าแตกกอล้อฟ้า ฯ