“ตานข้าวปุก” สำเนียงไทใหญ่ว่า “ข้าวปุ๊ก”
สนุกสนานครึกครื้นกันถ้วนหน้า เมื่อได้ข้าวใหม่และงาใหม่มาตำรวมกัน กลายเป็นอาหารว่างถวายพระสงฆ์เพื่อสั่งสมบุญ ก่อนจะแบ่งกันกิน ด้วยการใช้มือหยิบข้าว ปุ๊ก แล้วกัดก้อนน้ำตาลอ้อยตามไป ได้ทั้งหวาน มัน และความหนึบหนับ ชุมชนป๊อกกาดเก่า ใจกลางเมืองสามหมอก รื้อฟื้นประเพณีขึ้นมาใหม่ ทีมงานหญ้าแฝกครีเอชั่นหรือเรือนพิมพ์แม่ชอบ ยกกองไปถ่ายทำ ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ

“สู่ขวัญข้าว….พระเจ้าแผ่นดิน”ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จัดทำเพื่อเทิดพระเกียรติ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก