บทกวีโดย: ริมฉัตร

ภาพ โดย :ศิวพงศ์ สิริวันต์

เท้าต่อเท้าน้อยน้อยค่อยค่อยย่าง
ทางต่อทางที่แยกอาจแปลกถิ่น
ก่อนเติบโตปีกกล้าถลาบิน
กว่าคุ้นชินโลกกว้างหนทางจร

รักต่อรักจะนำพาเจ้ากล้าก้าว
ผ่านเรื่องราวเรียนรู้เป็นครูสอน
ลึกข้างในแววตาความอาทร
จะระงับดับร้อนเพื่อผ่อนคลาย

รักคือรักมิบิดเบือนไร้เงื่อนแง่
คอยดูแลไม่เคลือบแคลงไม่แหนงหน่าย
เปี่ยมด้วยความพิสุทธิ์อันผุดพราย
ที่สุดท้ายเหนื่อยนักได้พักพิง

วางดวงใจในดวงใจอิ่มในอก
หากหยิบยกความสุขได้ทุกสิ่ง
จะเปลี่ยนฝันงดงามเป็นความจริง
แม้ยากยิ่งแค่ไหนจะไขว่คว้า

เท้าต่อเท้าน้อยน้อยตามรอยเท้า
รักต่อรักยืนยาวก้าวฟันฝ่า
มือจับมือก้าวไปในเวลา
โลกเบื้องหน้าเช่นใดนั้นอย่าหวั่นกลัว ฯ