“ไม่มีภูมิภาคไหนในโลก ที่มีความหลากหลายเท่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาก็หลากหลาย ประวัติศาสตร์ก็หลากหลาย ซึ่งความแตกต่างหลากหลายนี้ เราจะปล่อยให้มันเป็นปัจจัยนำไปสู่ความขัดแย้ง หรือเราจะใช้เป็นทรัพยากรนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และเคารพในความแตกต่างกัน ให้เกียรติกับการเป็นตัวของตัวเองในแต่ละประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   อาเซียนเลือกทางเดินที่สอง คือยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และเห็นเป็น Asset เป็นปัจจัยที่มีค่า นำไปสู่การสร้างสรรค์ประชาคมด้วยกันในเอเชียตะวันออกใต้

            (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถาเรื่อง  วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕)

            ……………….

        แรงบันดาลใจจากปาฐกถาของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน และประโยคที่ท่านมักจะย้ำเสมอ เมื่อพูดถึงการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน คือ อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง ปรองดองแม้แตกต่าง… respect and appreciate เป็นปัจจัยที่มีค่า นำไปสู่การสร้างสรรค์ประชาคมด้วยกันในเอเชียตะวันออกใต้

ธีรภาพ โลหิตกุล